Close Talk Loader

Användare av Avast Antivirus!

Av någon anledning rapporterar Avast Antivirus felaktigt att applikationer utvecklade med Embarcadero Delphi/C++ Builder innehåller virus. Det är fel, alla våra applikationer är virustestade innan publicering.

Mer information finns här, här och här (engelsk text).

Uppdaterad 2014-02-05
Viktig information om firmware uppdatering finns efter nedladdningslänkarna på denna sida med information om hur man använder Close Talk Loader och hur man uppdaterar systemet utan en Software Loader Adapter.

Version 1.3.1.2

Uppdaterad 2015-08-12. Mjukvaruverktyg för att uppdatera firmware i central- och delegatenheter. Stöder COM-portnummer upp till 32. Nu också med stöd för laddning utan en Close Talk Software Loader Adapter. Kompatibel med Windows Vista, 7, 8 och 10.

Högerklicka länken nedan och ladda ner to den lokala hårddisken, dubbelklicka sedan filen för att installera. OBS! Endast programmet för laddning laddas ner här, de önskade firmware-filerna för centralenhet och delegatenhet måste också laddas ner.

VIKTIGT! Om det redan finns en version lägre än 1.3.0.1 installerad på datorn, använd Windows Kontrollpanel för att avinstallera den versionen först! Version 1.3.0.1 och senare använder en nyare installationsteknik som inte avinstallerar äldre versioner korrekt.

English/engelsk och svenskspråkig Close Talk Loader version 1.3.1.2. 4 545 374 bytes.

Close Talk Loader är en windows-kompatibel mjukvara för att uppdatera firmware i central- och delegatenheterna.

Close Talk Loader

Uppdatera systemets firmware

Close Talk Softare Loader AdapterSoftware Loader Adapter var ursprungligen en produkt  tänkt att förenkla för distributörer och återförsäljare att uppdatera firmware i sina kunders system.

I takt med att internet blev mer populärt och att kunder numera är ganska vana att uppdatera sina egna system har det beslutats att sluta tillverka Software Loader Adapter och istället skapa möjligheten för uppdatering utan den.

För att uppdatera systemet, följ instruktionerna här tillsammans med den ursprungliga manualen.

Förkrav och procedur

Till att börja med krävs en PC med en RS-232 serieport (COM-port). Eftersom de flesta nya datorer inte har inbyggda serieportar längre går en USB<->RS232-adapter utmärkt att använda. Vi rekommenderar fabrikatet Aten men alla välkända märken borde gå bra att använda. Ett av de vanligaste problemen är inkorrekt installerad adapter så följ installationsinstruktionerna noga.

När Windows XP EnhetshanterarenUSB<->RS232-adaptern är installerad får den ett COM-portnummer. Detta nummer behövs i programmet Close Talk Loader men tyvärr har Windows inget enkelt sätt att ta reda på vad numret faktiskt blev. För att ta reda på att adaptern installerades ordentligt och vilket COM-portnummer den fick används windows Enhetshanterare. I Windows XP, klicka  Start->Kontrollpanelen->System, välj fliken hårdvara och sedan  Enhetshanteraren. Sättet att öppna Enhetshanteraren varierar med varje windowsversion, använd systems hjälpfunktion för att ta reda på det specifika sättet. Kontrolllera under raden Ports att adaptern är installerad och vilket portnummer den har fått som bilden till höger visar.

Till sist behövs en inkoppling mellan datorns och centralenhetens serieport. Finns en Software Loader Adapter tillgänglig är det enkelt, koppla bara in den och följ instruktionerna i manualen.

Om ingen Software Loader Adapter finns tillgänglig

Om ingen Software Loader Adapter finns tillgänglig krävs en kabel. Typen av kabel varierar som följer:

Från version 1.3.0.1 kommer programmet fråga vid start om en Software Loader Adapter finns inkopplad. Svara på frågorna och följ sedan instruktionerna.

Så, med Close Talk Loader installerad och startad, med korrekt COM-portnummer valt i Close Talk Loader, centralenheten kopplad till PC:n med korrekt kabeltyp och centralenheten påslagen, klicka Konfigurera i Close Talk Loader. Efter några sekunder ska centralenhetens serienummer visas. Om det istället visas ett felmeddelande måste detta korrigeras innan det går att gå vidare.

Att uppdatera firmware i delegatenhet

Uppdateringen av delegatenheten görs via centralenheten. Centralenheten lagrar delegatenhetens programdata så första steget är att ladda ner den i centralenheten. Med systemet kopplat och fungerande enligt ovan, klicka Källfil... i Close Talk Loader och välj önskad programdatafil som laddats ner tidigare. Klicka sedan Ladda på huvudmenyn och välj sedan  Central som Målenhet. Klicka sedan Start-knappen och nedladdningen startar inom några sekunder. Om inte, kontrollera inkopplingar och inställningar och försök igen.

När delegatprogramdatat har skickats till centralenheten måste den sen skickas till slutdestinationen, delegatenheterna:

 1. Placera alla delegatenheter som ska uppdateras inom IR-räckvidd för systemet och slå på dem. Lamporna i enheterna ska börja blinka med snabb takt. Om någon enhets lampor inte blinkar kan den redan vara uppdaterad
 2. Använd ratten på centralenheten för att visa Delegatenheter på displayen. Tryck på Select -knappen
 3. Vrid ratten moturs tills displayen visar Starta updatering – Version X.YY. Tryck Select och sen Enter
 4. En procenträknare startar i displayen. Kontrollera men stör inte delegatenheterna, deras lampor ska nu blinka med en långsammare takt
 5. Vänta tills räknaren nått 100%. Alla delegatenheter som uppdaterats ska stänga av sig själv, det är en bekräftelse på att uppdateringen lyckades. Om någon enhet börjar blinka snabbt igen har den inte lyckats ta emot updateringen korrekt, flytta den till en bättre position och pröva igen (Select + Enter)
 6. Delegatenheternas firmware är uppdaterad

Att uppdatera firmware i centralenhet

Att uppdatera firmware i centralenheten utan en Software Loader Adapter stöds från version 1.3.0.1 genom hjälp-texter i programmet. Följ instruktionerna efterhand de visas.

Nedan är instruktion för att ladda med Close Talk Loader tidigare än version 1.3.0.1 som kräver några extra handgrepp:

 1. Välj önskad version av firmware för centralenheten i Close Talk Loader  (Arkiv->Källfil…)
 2. Klicka Ladda. Mjukvaran visar Firmwareladdare – Centralenhet
 3. Kontrollera att Återställ inställningar inte är valt, annars kommer enhetens alla inställningar och delegatprogramvara att raderas
 4. Stäng av centralenheten 
 5. Med centralenheter som har serienummer under 2000:
  Tryck ner knappen som är inkopplad på den hembyggda laddarkabeln och medans denna knapp hålls nedtryckt, slå på centralenheten

  Med centralenheter som har serienummer 2000 och högre:
  Tryck ner frontpanelens Select-knapp och medans Select-knappen hålls nedtryckt, slå på centralenheten
 6. Efter en sekund, släpp Select-knappen/kabelknappen. Centralenhetens frontpanel ska vara helt släckt, inga lampor eller displayen ska lysa, detta bekräftar att centralenheten är laddningsläge. Om inte, gör om från steg 4
 7. Klicka Start-knappen i Close Talk Loader. Meddelandet Skickar boot-laddaren visas några sekunder och sedan startar en procenträknare
 8. Vänta tills räknaren når 100%
 9. Eftersom det inte finns någon Software Loader Adapter tillgänglig kan inte laddarprogrammet starta om centralenheten automatiskt utan felmeddelandet Ingen kontakt med boot-laddaren visas. Det är normalt
 10. Stäng av centralenheten, vänta två sekunder och slå sedan på den igen. Centralenheten ska starta normalt, kontrollera via frontpanelen att rätt version har laddats
 11. Uppdateringen av centralenheten är klar