Augusti 2011

10:e augusti

Close Talk Conference System har idag gjort en övererenskommelse med AudicomPendax AB att sälja våra system på den svenska marknanden. AudicomPendax AB är en ledande leverantör av konferensteknik för både den privata och offentliga sektorn, mer information om deras produkter finns på hemsidan www.aupx.com.

9: augusti

Arbetet med att uppdatera hemsidan har startat, nya rubriker och nytt innehåll inklusive en ny svenskspråkig broschyr är några av nyheterna.